Επικοινωνία

ΕΥΑ – ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΙΝΟΥ

Προσωπικά στοιχεία


Επίθετο:                         Πρίνου - Μπουκουβάλα
Όνομα :                          Εύα - Άλκηστις
Επάγγελμα:                   Ιατρός
Κινητό  :                        80801100
Mail:                              alkistisprinou@yahoo.gr